Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. 8. - do 14. 8. 2011)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z Kríža, mučenice - sviatok
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Katarínu a Žofiu
Utorok 18.00 hod.   + Jozefínu a Annu
Streda 18.00 hod.   + Štefana, Žofiu a Jozefa
Štvrtok 18.00 hod.   + Annu
Piatok 11.00 hod.   + Jána a Antóniu
18.00 hod.   + Ivetu
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Rudolfa a Štefániu
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   + Annu a Jozefa

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 320 - 359

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Je na predaj kniha o pravej mariánskej úcte od sv. Ľudovíta Grignona z Monfortu, jej cena je 1 euro. Zakúpiť si ju môžete vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. zmierenia.

Free Joomla templates by Ltheme