Šestnásta nedeľa v cezročnom období (18. 7. - 24. 7. 2011)

Nedeľa Šestnástna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Sobota Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Eduarda
Utorok 18.00 hod.   + Filipa a jeho rodinu
Streda 18.00 hod.   + Šimona
Štvrtok 18.00 hod.   + Viktora a Štefániu
Piatok 11.00 hod.   na úmysel
18.00 hod.   + Gregora, Jozefínu a jeho dcéry
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Annu a rodičov
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Martu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod od č. d. 200-239

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Tento mesiac plánujeme letný stanový tábor pre deti z našej farnosti. Do 17. 7. 2011 jepotrebné odovzdať záväzné prihlášky + poplatok za tábor. Stretnutie rodičov ohľadom detského tábora sa uskutoční dnes po druhej sv. omši v Bazilike.

Free Joomla templates by Ltheme