Pätnásta nedeľa v cezročnom období (11. 7. - 17. 7. 2011)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Utorok féria v 15. týždni cez rok
Streda féria v 15. týždni cez rok
Štvrtok féria v 15. týždni cez rok
Piatok Sv. Bonaventúra, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Panny Márie Karmelskej - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + rodiny Imriškovej
Utorok 18.00 hod.   + Andreja a Agnešu
Streda 18.00 hod.   + Karola, Miroslava a Martu
Štvrtok 18.00 hod.   + Dominika, Emíliu a rodičov
Piatok 11.00 hod.   na úmysel
18.00 hod.   za Božiu pomoc v rodinách
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Annu
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   + Ondreja, Jozefa a Viktora

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 160 - 199

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Tento mesiac plánujeme letný tábor pre deti z našej farnosti. Ešte sú voľné miesta, kto má záujem prihlášky si vyzdvihnite na fare. Do 17. 7. 2011 je potrebné odovzdať prihlášky + poplatok za tábor.

Free Joomla templates by Ltheme