Štrnásta nedeľa v cezročnom období (4. 7. - 10. 7. 2011)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria v 14. týždni cez rok
Utorok Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
Streda Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľub. spomienka
Štvrtok féria v 14. týždni cez rok
Piatok féria v 14. týždni cez rok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 


 

 

Prehľad sv. omši s úmyslami

Pondelok   18.00 h   + Filipa
Utorok 7.30 h   poďakovanie za 70. rokov života
11.00 h   + kňaz Pavol, kanonik
16.00 h   za veriacich
Streda 18.00 h   + Jaroslava, Imricha a Alžbetu
Štvrtok 18.00 h   + Jozefa a Štefániu
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + rodinu
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   poďakovanie za absolvovanie skúšok
11.00 h   za veriacich
16.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 120 - 159

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Ďakujem vám za účasť pri sviatosti zmierenia tento týždeň, taktiež za hojnú účasť na organovom koncerte, za pomoc materiálnu aj duchovnú.

Tento mesiac plánujeme letný stanový tábor pre deti z našej farnosti. Ešte sú voľné miesta, kto má záujem prihlášky si vyzdvihnite na fare.

Free Joomla templates by Ltheme