Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A" (20. - 26. 6. 2011)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria v 12. týždni cez rok
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda féria v 12. týždni cez rok
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Narodenie Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota Panny Márie - ľubovoľna spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

 


Prehľad sv. omši s úmyslami

Pondelok   18.00 h   + Adama a Máriu
Utorok 18.00 h   + Tomáša a Evu
Streda 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Jozefa
Štvrtok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Jaroslava, Martina a Annu
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   poďakovanie za 90. rokov života
Sobota 11.00 h  

za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza

Nedeľa 7.30 h   poďakovanie za 50. rokov života
11.00 h   za veriacich
16.00 h   za Božiu pomoc a zdravie pre Štefániu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 h  od č. d. 40 - 79

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok je slávnosť Nasvätejšieho Božieho Tela a Krvi. Tento deň je prikázaný sviatok. Procesia bude po sv. omši záplotim. Prosím o prípravu oltárikov p. Macka, p. Mazákovú, p. Bieleho a p. Zbýňovca.

Vám všetkým pútnikom a domácim ďakujem za spoločnstvo modlitby pri oslave Najsvätejšej Trojice na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie. Touto púťou sme ďakovali za blahorečenie Jána Pavla II.

Na budúcu nedeľu bude organový koncert o 17.00 hod., ste pozvaní. Info na výveske.

Free Joomla templates by Ltheme