Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A" (13. - 19. 6. 2011)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok féria v 11. týždni cez rok
Streda féria v 11. týždni cez rok
Štvrtok féria v 11. týždni cez rok
Piatok féria v 11. týždni cez rok
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Pavla
Utorok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Imricha, Štefániu a Milana
Streda 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Františka a rodičov
Štvrtok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Milana a rodičov
Piatok 11.00 h   za Božiu pomoc pre Barborku
18.00 h   + Jozefa
Sobota 11.00 h   na úmysel
18.00 h   za účasti otca biskupa Tomáša
22.00 h   pre mladých
Nedeľa 7.30 h   + Annu
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Karola, Jána a Máriu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok večer po sv. omši večer od č. d. 1 - 39

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Prosím deti celý týždeň o účasť na sv. omšiach.

Prosím o modlitby za milosti púte, ktorá bude cez víkend v našej farnosti. Povzbudzujem vás ku sv. zmierenia.

Ďakujem maminám, p. učiteľkám a mladým pri príprave, nácvikov na dnešnú slávnosť.

Free Joomla templates by Ltheme