Siedma veľkonočná nedeľa rok "A" (6. 6. - 12. 6. 2011)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Barbanáša, apoštola - spomienka
Nedeľa Nedeľla zoslania Ducha Svätého


Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 h   + Františka a Máriu
Utorok 18.00 h   + Jaroslava, Martina a Annu
Streda 18.00 h   + Martina, Štefana a rodičov
Štvrtok 11.00 h   rekolekcie
18.00 h   + Antona a Jána
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Jozefa a Pavlínu
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
11.00 h   za veriacich
16.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu rodičia prvoprijímajúcich deti

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V pondelok je nácvik spevov na sv. prijímanie pred sv. omšou vo fare, po sv. omši stretnutie s rodičmi, prosíme deti a rodičov o účasť.

Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

Každý deň je Novéna ku Duchu Svätému.

Vo štvrtok sa budú konať rekolekcie kňazov Rajeckého dekanátu, pozývame vás na sv. omšu o 11.00 hod.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania o 11.00 hod. Sviatosť zmierenia pre deti a rodičov bude v sobotu o 9.00 hod.

Ďakujem naším chlapom za prácu a firmám za ochotu pomôcť pri obnove poľného oltára.

Free Joomla templates by Ltheme