slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma veľkonočná nedeľa rok "A" (6. 6. - 12. 6. 2011)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Barbanáša, apoštola - spomienka
Nedeľa Nedeľla zoslania Ducha Svätého


Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 h   + Františka a Máriu
Utorok 18.00 h   + Jaroslava, Martina a Annu
Streda 18.00 h   + Martina, Štefana a rodičov
Štvrtok 11.00 h   rekolekcie
18.00 h   + Antona a Jána
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Jozefa a Pavlínu
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
11.00 h   za veriacich
16.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu rodičia prvoprijímajúcich deti

 

Všetkým, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V pondelok je nácvik spevov na sv. prijímanie pred sv. omšou vo fare, po sv. omši stretnutie s rodičmi, prosíme deti a rodičov o účasť.

Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

Každý deň je Novéna ku Duchu Svätému.

Vo štvrtok sa budú konať rekolekcie kňazov Rajeckého dekanátu, pozývame vás na sv. omšu o 11.00 hod.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania o 11.00 hod. Sviatosť zmierenia pre deti a rodičov bude v sobotu o 9.00 hod.

Ďakujem naším chlapom za prácu a firmám za ochotu pomôcť pri obnove poľného oltára.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme