Šiesta veľkonočná nedeľa rok "A" (30. 5. - 5. 6. 2011)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenia Pána - slávnosť
Piatok Sv. Karola Lwangu aspoločníkov, mučeníkov
Sobota féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda 11.00 h   na úmysel
18.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Štvrtok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Ondreja a Veroniku
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Štefana a Agnesu
Sobota 17.15 h   Sv. ruženec
18.00 h   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 h   + Adama a Karolínu
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Jozefa, Máriu a rodinu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola v sobotu Trstená

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Májové pobožnosti v týždni po sv. omši, v nedeľu o 14.00 hod.

V pondelok je nácvik spevov na sv. prijímanie pred sv. omšou vo fare, po sv. omši stretnutie s rodičmi, prosíme deti a rodičov o účasť.

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

Tento týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia: dospelí každý deň, deti v stredu od 16.00 hod., mladí vo štvtok od 17.00 hod., v piatok od 17.00 hod. Ku starkým pôjdem vo štvrtok horný koniec, v piatok dolný koniec.

Prosím chlapov na brigádu ku poľnému oltáru v pondelok až stredu od 10.00 hod.

Polny_oltar

Free Joomla templates by Ltheme