Štvrtá veľkonočná nedeľa rok "A" (16. 5. - 22. 5. 2011)

Nedeľa Štvrtá nedeľa rok "A"
Pondelok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 h   + Ignáca a Margitu
Utorok 18.00 h   + Pavla
Streda 18.00 h   + Miroslava a rodičov
Štvrtok 18.00 h   za šťastný návrat syna Juraja
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Štefana, Jozefínu a rodičov
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   + Mikuláša, Filipa a Pavlínu
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Viliama a Annu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: v sobotu od č. d. 400-439

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať. Májové pobožnosti v týždni po sv. omši, v nedeľu o 14.00 hod.

V pondelok je nácvik spevov na sv. prijímanie pred sv. omšou vo fare, po sv. omši stretnutie rodičov, prosíme deti o účasť.

Dnes je zbierka na seminár. Za milodar do pokladničiek v kostole ďakujeme.

Všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do priebehu púte deti, ďakujeme.

Free Joomla templates by Ltheme