Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva (2. 5. - 8. 5. 2011)

Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "rok A"
Pondelok    sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 h   + Štefana
Utorok 18.00 h   + Filpa a rodičov
Streda 18.00 h   + Jozefa a Annu
Štvrtok 18.00 h   + Mikuláša a Annu
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Juraja a Uršulu
Sobota 17.15 h   sv. ruženec
18.00 h   sv. omša za účasti otca biskupa Tomáša
Nedeľa 7.30 h   + Filipa, Annu, Jarmilu a starých rodičov
11.00 h   za veriacich
16.00 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Evu a Petra

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: v sobotu od č. d. 320 - 359

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať. Od nedele začnú májové pobožnosti. Od mája až do októbra budú v našej farnosti bývať fatimské soboty zá účasti otca biskupa Tomáša. Začínať sa budú sv. ružencom o 17.15 hod. po ňom bude sv. omša. Slávenie prvej soboty bude 7. 5. 2011.

Sv. spoveď tento týždeň deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše. Dospelí každý deň pred aj po sv. omši. Ku starkým a nemocným pôjdem vo štvrtok horny koniec, v piatok dolný koniec.

V pondelok začína nácvik spevov na sv. prijímanie pred sv. omšou vo fare, prosíme o účasť.

Free Joomla templates by Ltheme