Kvetná nedeľa, utrpenia Pána rok "A" (18. 4. - 24. 4. 2011)

Nedeľa Kvetná nedeľa, utrpenia Pána rok "A"
Pondelok   vo veľkom týždni
Utorok vo veľkom týždni
Streda vo veľkom týždni
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána

 

 

Prehľad sv. omši s úmyslami

Pondelok    18.00 h  
+ Štefana a rodičov
Utorok 18.00 h   + Veroniku a Ľudovíta
Streda 18.00 h   + Boženu a jej syna
Štvrtok 18.00 h   + kňazov farnosti
Piatok 7.30 h   Ranné chvály
10.00 h   krížová cesta - kalvária
15.00 h   obrady Veľkého piatku
Sobota 7.30 h   Ranné chvály
19.30 h   Veľkonočná vigília Bielej soboty
Nedeľa 7.30 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba a jeho rodičov
11.00 h   + Pavla, kňaza, I. výročie smrti
16.00 h   + Karola, Jána a Máriu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: po obrade Bielej soboty od č. d. 240-279

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Vo veľkom trojdní prosím o zachovanie pokoja. V piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Na Bielu sobotu si nezabudnite doniesť sviece na obnovu krstných sľubov. Pozývame vás všetkých na tiché bdenie s Ježišom vo Veľkom týždni.

V nedeľu o 11.00 hod. bude výročná sv. omša za kňaza Pavla Šadláka.

Sv. spoveď pred sv. omšou.

Free Joomla templates by Ltheme