slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Kvetná nedeľa, utrpenia Pána rok "A" (18. 4. - 24. 4. 2011)

Nedeľa Kvetná nedeľa, utrpenia Pána rok "A"
Pondelok   vo veľkom týždni
Utorok vo veľkom týždni
Streda vo veľkom týždni
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána

 

 

Prehľad sv. omši s úmyslami

Pondelok    18.00 h  
+ Štefana a rodičov
Utorok 18.00 h   + Veroniku a Ľudovíta
Streda 18.00 h   + Boženu a jej syna
Štvrtok 18.00 h   + kňazov farnosti
Piatok 7.30 h   Ranné chvály
10.00 h   krížová cesta - kalvária
15.00 h   obrady Veľkého piatku
Sobota 7.30 h   Ranné chvály
19.30 h   Veľkonočná vigília Bielej soboty
Nedeľa 7.30 h   za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba a jeho rodičov
11.00 h   + Pavla, kňaza, I. výročie smrti
16.00 h   + Karola, Jána a Máriu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: po obrade Bielej soboty od č. d. 240-279

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Vo veľkom trojdní prosím o zachovanie pokoja. V piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Na Bielu sobotu si nezabudnite doniesť sviece na obnovu krstných sľubov. Pozývame vás všetkých na tiché bdenie s Ježišom vo Veľkom týždni.

V nedeľu o 11.00 hod. bude výročná sv. omša za kňaza Pavla Šadláka.

Sv. spoveď pred sv. omšou.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme