Piata pôstna nedeľa v období cez rok "A" (11. 4. - 17. 4. 2011)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa rok "A"
Pondelok   féria v pôstnom čase
Utorok féria v pôstnom čase
Streda féria v pôstnom čase
Štvrtok féria v pôstnom čase
Piatok féria v pôstnom čase
Sobota féria v pôstnom čase
Nedeľa Kvetná nedeľa, utrpenia Pána

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Štefániu a Mikuláša a ich deti
Utorok 11.00 h   + Vendelína a Gašpara
Streda 11.00 h   + Emila a Vieru
Štvrtok 11.00 h   + Štefana a Cecíliu
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Kristínu
Sobota 7.30 h   na úmysel darcu
Nedeľa 7.30 h   + Ignáca
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Štefana, Jozefa, Vojta a Pavlínu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod.  od č.d. 200-239

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnicka sv. omša. Vysluhovanie sviatosť zmierenia je každý deň pred sv. omšou.

Krížová cesta v piatok o 17.30 hod, v nedeľu o 14.00 hod. Sv. omše do obeda sú z dôvodu výpomoci pri sv. spovedi po farnostiach.

Bude sa realizovať výrub stromov a následne vysadenie nových okolo Baziliky na základe povolení a konzultácii s úradom životného prostredia v Žiline.

Prosím v mene spovedníkov o modlitby pri vysluhovaní sv. zmierenia.

Na budúcu nedeľu si nezabudnite priniesť bahniatka.

Free Joomla templates by Ltheme