slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia pôstna nedeľa v období cez rok "A" (28. 3. - 1. 4. 2011)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa rok "A"
Pondelok    féria v pôstnom čase
Utorok féria v pôstnom čase
Streda féria v pôstnom čase
Štvrtok féria v pôstnom čase
Piatok féria v pôstnom čase
Sobota féria v pôstnom čase
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   7.30 h   na úmysel
18.00 h   + Máriu a Magdalénu
Utorok 18.00 h   poďakovanie za 60 rokov života
Streda 18.00 h   + Karola a Františku
Štvrtok 18.00 h   + Zuzanu a Štefana
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Vladimíra
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   + Zuzanu
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Jána

 

Mimoriadne oznamy

 

Upratovanie kostola: 8.00 hod.  od č. d. 120 - 159

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnícka sv. omša. Vysluhovanie sviatosti zmierenia je každý deň pred sv. omšou.

Krížová cesta v piatok o 17.30 hod., v nedeľu o 14.00 hod.

Sv. spoveď na prvý piatok: deti v stredu od 17.00 hod. do sv. omše, mladí vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod. do sv. omše. Ku chorým: vo štvrtok horný koniec, v piatok dolný koniec. 

Dnes o 13.00 hod. je modlitbové stretnutie spoločenstva modlitby matiek, po stretnutí je krížová cesta, ste pozvaní.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme