Tretia pôstna nedeľa v období cez rok "A" (28. 3. - 1. 4. 2011)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa rok "A"
Pondelok    féria v pôstnom čase
Utorok féria v pôstnom čase
Streda féria v pôstnom čase
Štvrtok féria v pôstnom čase
Piatok féria v pôstnom čase
Sobota féria v pôstnom čase
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   7.30 h   na úmysel
18.00 h   + Máriu a Magdalénu
Utorok 18.00 h   poďakovanie za 60 rokov života
Streda 18.00 h   + Karola a Františku
Štvrtok 18.00 h   + Zuzanu a Štefana
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Vladimíra
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   + Zuzanu
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Jána

 

Mimoriadne oznamy

 

Upratovanie kostola: 8.00 hod.  od č. d. 120 - 159

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnícka sv. omša. Vysluhovanie sviatosti zmierenia je každý deň pred sv. omšou.

Krížová cesta v piatok o 17.30 hod., v nedeľu o 14.00 hod.

Sv. spoveď na prvý piatok: deti v stredu od 17.00 hod. do sv. omše, mladí vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod. do sv. omše. Ku chorým: vo štvrtok horný koniec, v piatok dolný koniec. 

Dnes o 13.00 hod. je modlitbové stretnutie spoločenstva modlitby matiek, po stretnutí je krížová cesta, ste pozvaní.

Free Joomla templates by Ltheme