^ Back to Top

Druhá pôstna nedeľa v období cez rok "A" (21. 3. - 27. 3. 2011)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa rok "A"
Pondelok    féria v pôstnom čase
Utorok féria v pôstnom čase
Streda féria v pôstnom čase
Štvrtok féria v pôstnom čase
Piatok Zvestovanie Pána - slávnosť
Sobota féria v pôstnom čase
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 h   na úmysel
18.00 h   poďakovanie za 50. rokov života Jozefy
Utorok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Žofiu
Streda 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Štefániu
Štvrtok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Pavlínu
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   + Mariána
Sobota 7.30 h   za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa 7.30 h   + Mariana
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Mariána

 

Mimmoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod.  od č. d. 80 - 119

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnícka sv. omša.

Vysluhovanie sv. zmierenia je každý deň pred sv. omšou.

Krížová cesta v piatok o 17.30 hod., v nedeľu o 14.00 hod.

Dňa 25. - 26. marca 2011 sa koná v Rajeckých Tepliciach medzinárodná konferencia Vyber si život. Bližšie informácie sú na výveske pri vchode do Baziliky. Dňa 25. marca 2011 je dňom počatého dieťaťa. Modlíme sa aby na Slovensku počaté deti mali možnosť narodiť sa.