Ôsma nedeľa v období cez rok "A" (28. 2. do 6. 3. 2011)

Nedeľa ôsma nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa deviata nedeľa v období cez rok

 

 


Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok    18.00 h   + Blažeja a Karolínu
Utorok 18.00 h   + Viktora a Ľubomíra
Streda 18.00 h   poďakovanie za 50 rokov života
Štvrtok 18.00 h   + Ondreja a Máriu
Piatok 11.00 h   na úmysel
18.00 h   za zdravie syna Michala
Sobota 7.30 h   na úmysel
Nedeľa 7.30 h   + Štefana a Magdalénu
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Filipa a Ignáca

 

Mimoriadne oznamy

 

Upratovanie kostola: 8.00 hod.  Trstená

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnícka sv. omša.

Zbierky: Diecézne centrum 225 eur, Katolícka univerzita 175 eur.

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď - dospelí každý deň pred a po sv. omši, deti v stredu od 16.30 hod. Ku chorým pôjdem vo štvrtok horný koniec, v piatok dolný koniec.

V pondelok po sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijímajucich. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

Free Joomla templates by Ltheme