Štvrtá nedeľa v období cez rok "A" (31. 1. do 6. 2. 2011)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Obetovanie Pána - sviatok
Štvrtok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok féria
Sobota Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v období cez rok

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 h  na úmysel
18.00 h  na úmysel darcu
Utorok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Vincenta a Zuzanu
Streda 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Štefana a rodičov
Štvrtok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu a rodinu
Piatok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Ondreja a Cecílie
Sobota 7.30 h  na úmysel
Nedeľa 7.30 h  + Adama a Štefániu
11.00 h  za veriacich
16.00 h  + Jozefínu a Jozefa

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod. od č. d. 320 - 359

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

Dnes je zbierka na Katolícku univerzitu. Dnes o 13.00 hod. sú modlitby spoločenstva modlidby matiek, o 14.00 hod. je sv. ruženec, ste pozvaní.

V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnická sv. omša.

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď pre deti v stredu od 16.00 hod. do sv. omše. Pre mladých v piatok o 16.30 hod. do sv. omše. Dospelí každý deň pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok horný koniec, v piatok dolný koniec. V stredu požehnávame sviece pri obidvoch sv. omšiach.

Free Joomla templates by Ltheme