Tretia nedeľa v období cez rok "A" (24. 1. - 30. 1. 2011)

Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok Sv. Františka Saleského, biskupa - spomienka
Utorok Obrátenie sv. apoštola Pavla - spomienka
Streda Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Štvrtok Sv. Agnesy Merici, panny - spomienka
Piatok Sv. Tomáša Akvinského, kňaza - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 h  na úmysel
18.00 h  za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Pavla a Máriu
Streda 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Silvestra
Štvrtok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  +za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Júliusa
Sobota 7.30 h  na úmysel
Nedeľa 7.30 h  za veriacich
11.00 h  + Jozefa a Emila
16.00 h  + Miloša

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod. od č. d. 280 - 319

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

V pondelok je detská sv. omša, prosím o účasť. V piatok je mládežnická sv. omša.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu.

Free Joomla templates by Ltheme