Druha nedeľa v období cez rok "A" (17. 1. - 23. 1. 2011)

Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok Sv. Antona, opáta - spomienka
Utorok 2. týždňa v období cez rok
Streda 2. týždňa v období cez rok
Štvrtok 2. týždňa v období cez rok
Piatok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tretia nedeľa cez rok

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pon 11.00 h na úmysel
18.00 h + Kristímu, Štefana a Jakuba
Ut 18.00 h za zdravie a Božiu pomoc
Str  18.00 h + kňaza Alexandra
Štv 18.00 h + Vincenta a Štefániu
Pia 11.00 h na úmysel
18.00 h + Františka, Štefániu a ich deti
So 7.30 h na úmysel
Ne 7.30 h + Júliu
11.00 h za veriacich
16.00 h + Šimona, Františka a Antona

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola 8.00 hod. od č. d. 240 - 279

 

Všetkým ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

V pondelok je detská sv. omša. Po sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijímajucich, prosím o účasť.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V piatok je mládežnicka sv. omša.

Free Joomla templates by Ltheme