Prvá nedeľa v období cez rok "Krst Krista Pána" (10. 1. - 16. 1. 2011)

Nedeľa Krst Krista Pána rok "A"
Pondelok 1. týždňa v období cez rok
Utorok 1. týždňa v období cez rok
Streda 1. týždňa v období cez rok
Štvrtok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok 1. týždňa v období cez rok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok
18.00 h  + Jozefa, Jána, rodičov a starých rodičov
Utorok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Streda 11.00 h  na úmysel
18.00 h  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok 18.00 h  + Filipa
Piatok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu
Sobota 7.30 h  na úmysel
Nedeľa 7.30 h  + Vendelína
11.00 h  za veriacich
16.00 h  + kňaza Pavla

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod. od č. d. 200 - 239

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. Dnes sa končí vianočné obdobie.

V pondelok je detská sv. omša, hodinu pred sv. omšou je nácvik spevov vo fare. V piatok je mládežnická sv. omša.

V sobotu 15. 1. 2011 sa uskutoční kurz lektorov dekanátu Rajec v kultúrnom dome v Rajci. Prosím vás, ktorí by ste mali záujem čítať pri bohoslužbách, zapíšte sa po sv. omšiach v sakristii do štvrtka. Program kurzu je vyvesený pri oznamoch.

Free Joomla templates by Ltheme