Druhá nedeľa po narodení Pána rok "A" (3.1. -9. 1. 2011)

Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána rok "A"
Pondelok Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Zjavenie Pána - troch kráľov
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Krst Krista Pána

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok
7.00 h  + Vojtech
Utorok 7.00 h  za Božiu pomoc pre rodinu
Streda 7.00 h  za Božiu pomoc a zdravie pre Annu a Jozefa
Štvrtok 7.30 h  na úmysel
11.00 h  za veriacich
16.00 h  za Božiu pomoc
Piatok 11.00 h  na úmysel
18.00 h  + Jozefa a Magdalénu a Štefana
Sobota 7.30 h  na úmysel
Nedeľa 7.30 h  + Ondreja a Annu
11.00 h  za veriacich
16.00 h  za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod.  od č. d. 160 - 199

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať.

Tento týždeň je prvý piatok sv. spoveď pred sv. omšou. V piatok sviatosť zmierenia od 16.00 hod. do sv. omše. Ku chorým pôjdem v piatok horný koniec a sobotu dolný koniec. Vo štvrtok bude požehnanie vody, môžete si ju zobrať do vašich domovov.

Štatistika:

  • pokrstení 19 - 7 chlapci a 12 dievčat
  • sobášení 12
  • pochovaní 14 - 4 muži a 10 žien
Požehnanie domov začneme od pondelka 3. 1. 2011 od 8.30 hod horný koniec a v utorok dolný koniec. Pôjdeme tam, kde nás budete čakať pred domom.
Free Joomla templates by Ltheme