slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Desiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok  Féria
Utorok sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda Féria
Štvrtok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Féria
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Jána, Pavlínu a deti
Utorok 18:30 hod. na poďakovanie za 60 rokov života pre sestru Reginu
Streda 18:30 hod. za + Antona, Jozefu a Júliu
Štvrtok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc 
Piatok 18:30 hod. za+ Emíliu, Oľgu, Ľudovíta a zomrelú rodinu
Sobota 11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc a uzdravenie pre Ľudmilu
Nedeľa   8:00 hod.  za farnosť
  11:00 hod. za + Pavlínu
  16:00 hod. na úmysel celebranta

 

V dnešnú desiatu nedeľu, naša farnosť zastupuje diecézu v celodennej poklone, ktorá bude prebiehať medzi sv. omšami. Pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami.

V budúcu nedeľu príde P. Jozef Noga CM a pri sv. omši o 16:00 hod. požehná kaplnky Panny Márie Zázračnej, pozvaní sú všetci, ktorí sa prihlásili. Týmto požehnaním sa zakladá Združenie Zázračnej medaily vo farnosti.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno o 8:00 hod. (200 - 239)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme