slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma veľkonočná nedeľa

Pondelok  Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Zoslania Ducha svätého

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Jaroslava
Utorok 18:30 hod. za + Michala, Žofiu a synov
Streda 18:30 hod. za + Michala
Štvrtok 18:30 hod. za + Jozefa a rodičov (sv. omša je pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého)
Piatok 18:30 hod. za + Jána
Sobota 11:00 hod. za + Ľudovíta
Nedeľa   8:00 hod.  za farnosť
  11:00 hod. za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
  16:00 hod. za + Oldricha, Helenu, Štefániu a starých rodičov z oboch strán

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami, okrem štvrtku.

V stredu, piatok, sobotu sú kántrové dni záväzný je jeden deň. Obsah: Prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

V stredu a v piatok sa v Bazilike modlíme o 15:00 h. Korunku k Božiemu milosrdenstvu a litánie k sv. Jánovi Pavlovi II. Pozývame.

Vo štvrtok ak bude dobré počasie bude  sv. omša o 18:30 hod.  pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého pri Kofole. Pozývame.

V sobotu bude sv. spoveď o 10:00 hod. pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny.

V nedeľu sa pri sv. omši o 11:00 hod. uskutoční prvé sv. prijímanie.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu večer. Upratujú rodičia.

V dnešnú  nedeľu je zbierka pre katolícke masmédia.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme