4. adventná nedeľa (20. 12. - 26. 12. 2010)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa rok "A"
Pondelok  féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Narodenie Pána - vigília
Sobota Narodenie Pána - deň slávnosti

Nedeľa

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pon  6.45 h  +Šimona
Ut 6.45 h  na úmysel

11.00 h  + Šimona, Márie a Ladislava
Str 6.45 h  na úmysel
11.00 h  + Tomáša a Márie
Štv 6.45 h  na úmysel
11.00 h  + Miroslava a rodičov
Pia 16.00 h  na úmysel
24.00 h  polnočná
So 7.30 h  + Júliusa
11.00 h  za veriacich
16.00 h  + Karola a Márie
Ne 7.30 h  + Štefana
11.00 h  za veriacich

16.00 h

+ Karola

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola:  vo štvrtok  o 8.00 hod.  od č. d. 80 - 119

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. 
Prosím deti o účasť na detských omšiach ráno. Ďakujeme rodičom, že posielate deti na rorátne sv. Omše.
Prebiehajú práce s montážou organa. Z tohto dôvodu bude chórus zatvorený.
Dospelí, kto by chcel čítať lekcie v kostole, nech sa zapíše po sv. omšiach v sakristii.
Nácvik na jasličkovú pobožnosť vo štvrtok deti a mladí o 16.30 hod. vo fare.
Free Joomla templates by Ltheme