slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa
Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Štefana, Veroniku a deti
Utorok 18:30 hod. za + Štefana, Ľudmilu a Vieru
Streda 18:30 hod. za + starých rodičov
Štvrtok 18:30 hod. za + Mikuláša. Annu a rodičov
Piatok 18:30 hod. za + Karola
Sobota 11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra
Nedeľa   8:00 hod.  za + Vojtecha a rodičov
  11:00 hod. za farnosť
  16:00 hod. na úmysel ordinára

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol  hodinu pred sv. omšami.

V stredu a v piatok sa o 15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno o 8:00 h. (Trstená - 39)

V sobotu pri sv. omši bude vysluhovanie sviatosti Pomazania chorých.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme