slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Výročie posviacky Lateranskej baziliky, sviatok
Piatok sv. Leva Veľkého, pápeža
Sobota sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Nedeľa
Tridsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Pavla
Utorok 18:30 hod. za + Štefana
Streda 18:30 hod. za + Jozefa
Štvrtok 18:30 hod. za zdravie a Božie požehnanie v rodine
Piatok 18:30 hod. za + Oľgu, Jarolina a rodičov
Sobota 11:00 hod. za + Viliama
Nedeľa 8:00 hod.  na poďakovanie za 70 rokov života
  11:00 hod. za + Martina
  16:00 hod. za + Alojza a Františku

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež, rodičov a všetkých na modlitbu posvätného ruženca o 19:30 hod. v Bazilike.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (440 - 480)

 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme