slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Slávnosť Všetkých svätých
Štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Nedeľa
Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Jaroslava, Petra, Teréziu a rodičov
Utorok 18:30 hod. za + Karola, Irenu, Miroslava, Martu
Streda 8:00 hod. za + Františka
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Jana a Štefániu
Štvrtok 8:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre synov
  11:00 hod. za všetkých zosnulých
  18:30 hod. za + Cecíliu
Piatok 18:30 hod. za + Margitu a Karola
Sobota 11:00 hod. za zomrelých kňazov
Nedeľa 8:00 hod.  za + Rudolfa
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Alexandra - kňaza

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok o 14:00 h. bude na cintoríne pri dolnom kríži modlitba za zomrelých.

V piatok dopoludnia budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V piatok večer pozývame deti, mládež, rodičov a všetkých na modlitbu posvätného ruženca o 19:30 hod. v Bazilike.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (400 - 439)

Vzadu si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti a takto podporiť Fórum života.

 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme