slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. anjelov strážcov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Františka z Assiského, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Utorok 18:30 hod. na poďakovanie Matke Božej
Streda 18:30 hod. za + Vincenta, Ignáca a Žofiu
Štvrtok 18:30 hod. za + Ľuboslavu a Jaroslava
Piatok 18:30 hod. za + Ľubomíra a Viktora
Sobota 11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Pavla
Nedeľa 8:00 hod.  na úmysel
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok budem navštevovať starých a chorých bratov a sestry.

V sobotu sa uskutoční Fatimská sobota s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom s nasledovným programom: o 10:00 hod. modlitba posvätného ruženca a o 11:00 hod.sv, omša s katechézou v Máriinej škole. Služby zabezpečujú dekanáty Čadca  a Turzovka.

V piatok večer pozývame deti, mládež, rodičov a všetkých na modlitbu posvätného ruženca o 19:30 hod. v Bazilike.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (240 - 279)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme