slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Kozmu a Damiána mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok sv. Václava, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Juraja
Utorok 18:30 hod. za + Jozefa a Margitu
Streda 18:30 hod. za + Jozefa, Cecíliu a rodičov
Štvrtok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Piatok 18:30 hod. za + Filipa, Jána, Ambróza, Máriu a Gašpara
Sobota 11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Nedeľa 8:00 hod.  za + Vladislava, Alojziu a Vladislava
  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Ildu
  16:00 hod. za veriacich

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (200 - 239)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme