slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Ondreja Kima Tageona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Štvrtok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Pia z Pietralčíny, kňaza, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Kamila, Matúša, Máriu a rodičov
Utorok 18:30 hod. za + Alberta
Streda 18:30 hod. za + Štefániu, Ondreja a rodičov
Štvrtok 18:30 hod. za + Viktor, Štefániu a rodičov
Piatok 18:30 hod. za + Jozefa
Sobota 11:00 hod. za + Jozefa
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jozefa, Annu a rodičov
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (160 - 199)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme