slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa, spomienka
Štvrtok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine Petra a Danky
Utorok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18:30 hod. za + Ondreja a Štefániu
Štvrtok 18:30 hod. na poďakovanie za 65 rokov života
Piatok 8:00 hod. + Miroslav
  11:00 hod. + Imricha a Máriu
  16:00 hod. za veriacich /sv. omša bude na Kalvárii/
Sobota 11:00 hod. za + Jozefa
  15:00 hod. sobášna za Jaroslava a Danielu
Nedeľa 8:00 hod.  za veriacich
  11:00 hod. za + Gašpara a rodičov
  16:00 hod. na poďakovanie za 80 rokov života

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. bude sv. omša o 16:00 hod. na Kalvárii. Od 15:00 hod. sa budeme pri kríži modliť Korunku, potom pobožnosť Krížovej cesty a hore pri kostole bude o 16:00 hod. sv. omša, preto v bazilike sv. omša v piatok večer už nebude.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (120 - 159)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme