slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa, spomienka
Štvrtok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine Petra a Danky
Utorok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18:30 hod. za + Ondreja a Štefániu
Štvrtok 18:30 hod. na poďakovanie za 65 rokov života
Piatok 8:00 hod. + Miroslav
  11:00 hod. + Imricha a Máriu
  16:00 hod. za veriacich /sv. omša bude na Kalvárii/
Sobota 11:00 hod. za + Jozefa
  15:00 hod. sobášna za Jaroslava a Danielu
Nedeľa 8:00 hod.  za veriacich
  11:00 hod. za + Gašpara a rodičov
  16:00 hod. na poďakovanie za 80 rokov života

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. bude sv. omša o 16:00 hod. na Kalvárii. Od 15:00 hod. sa budeme pri kríži modliť Korunku, potom pobožnosť Krížovej cesty a hore pri kostole bude o 16:00 hod. sv. omša, preto v bazilike sv. omša v piatok večer už nebude.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (120 - 159)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme