slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieského a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  8:00 hod. za žiakov a učiteľov /VENI SANCTE/
  11:00 hod. za + Gašpara a Teréziu
Utorok 18:30 hod. za + Petra a Jozefínu
Streda 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:30 hod. za + Rudolfa
Piatok 11:00 hod. na úmysel celebranta
  18:30 hod. za + Pavla a Annu
Sobota 11:00 hod. za + Jána, Sabínu, Adama, Jozefínu a Margitu
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jozefa a Rozáliu
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Štefana a Máriu

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (80 - 119)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme