slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prva nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Magdalénu, Máriu a Izidora
Utorok 18:30 hod. za + Antona, Agnesu a Máriu
Streda 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Márie
Štvrtok 18:30 hod. za uzdravenie od závislosti a Božiu pomoc
Piatok 18:30 hod. za + Jozefínu, Ignáca a rodičov
Sobota 11:00 hod. za + Izabelu, Filipa a Máriu
Nedeľa 8:00 hod.  za veriacich
  11:00 hod. za + Ondreja a Cecíliu
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Mariána

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (40 - 79)

V sobotu predpoludním sa bude sláviť Fatimská sobota a v nedeľu pokračujeme v púti k Panne Márii Frívaldskej, sv. omše budú ako v nedeľu (program). Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme