slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Pia X., pápeža, spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Karola, Katarínu, Mariána, Annu, Jozefa, Teréziu a Jána
Utorok 18:30 hod. za + Jozefa, Helenu a rodičov
Streda 18:30 hod. za + Filipa a rodičov
Štvrtok 18:30 hod. za + Rastislava, Viktora, Františku a Hrehora
Piatok 18:30 hod. za + Šebastiána, Cecíliu a deti
Sobota 11:00 hod. za + Filipa, Štefániu, Ondreja, Magdalénu a Stanislava
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jozefa, Annu a rodičov
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc rodine Bielikovej

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (Trstená - 39)

V sobotu nás pozýva poľovnícke združenie Rybná o 11:00 h. na sv. omšu ku kaplnke sv. Huberta v Rybnej.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme