slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Pia X., pápeža, spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Karola, Katarínu, Mariána, Annu, Jozefa, Teréziu a Jána
Utorok 18:30 hod. za + Jozefa, Helenu a rodičov
Streda 18:30 hod. za + Filipa a rodičov
Štvrtok 18:30 hod. za + Rastislava, Viktora, Františku a Hrehora
Piatok 18:30 hod. za + Šebastiána, Cecíliu a deti
Sobota 11:00 hod. za + Filipa, Štefániu, Ondreja, Magdalénu a Stanislava
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jozefa, Annu a rodičov
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc rodine Bielikovej

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (Trstená - 39)

V sobotu nás pozýva poľovnícke združenie Rybná o 11:00 h. na sv. omšu ku kaplnke sv. Huberta v Rybnej.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme