slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza mučeníka
Utorok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Imricha a Antóniu
Utorok 8.00 hod. za veriacich
  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Františka
  14:00 hod. za + Jozefu Trsťanovú + pohreb
  18:30 hod. za + Simonu
Streda 18:30 hod. za + Jozefa, Karolínu a Štefana
Štvrtok 18:30 hod. za + Štefana, Vojtecha, Katarínu a Jozefa
Piatok 18:30 hod. za život
Sobota 11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vlastu
  14:00 hod. za poľovnícke združenie Sokol
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jozefa, Jozefínu a Jozefa
  11:00 hod. za + Máriu
  16:00 hod. za veriacich

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (440 – 480)

V sobotu nás pozýva poľovnícke združenie Sokol o 14:00 h. na sv. omšu a potom bude program  a zábava na námestí.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme