slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Osemnásta nedeľa v cezročnom období - Premenenie Pána

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Dominika, kňaza, spomienka
Streda sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Štvrtok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Piatok sv. Kláry, panny, spomienka
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za pokoj a porozumenie detí
Utorok 18:30 hod. za + Pavla, Alojziu a Ľudovíta
Streda 18:30 hod. za + Vincenta a Máriu
Štvrtok 18:30 hod. za + Máriu, Šimona, Ladislava, Vincenciu, Jozefa a Jozefa
Piatok 18:30 hod. za + Miroslava
Sobota 11:00 hod. za + Ladislava a rodičov
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jána, Pavlínu a deti
  11:00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a Martina
  16:00 hod. za veriacich

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (400 . 439)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme