slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Jakuba apoštola, sviatok
Streda sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Štvrtok sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka
Nedeľa
Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Máriu, Pavla a rodičov
Utorok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Streda 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:30 hod.  za + Petra a rodičov
Piatok 18:30 hod.  za + Štefana, Pavlínu a rodičov
Sobota 11:00 hod. za dar viery pre deti
Nedeľa 8:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša
  11:00 hod.  za + Ignáca
  16:00 hod. za veriacich

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (320 - 359)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme