slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štrnásta v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa
Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Šimona, Žofiu a deti
Utorok 18:30 hod. za + Mariána, Vlastu a rodičov
Streda 18:30 hod. za + Antona, Irenu, Annu a Júliusa
Štvrtok 18:30 hod.  za + Pavlínu
Piatok 18:30 hod.  za + Magdalénu
Sobota 11:00 hod. za + Miroslava
Nedeľa 8:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
  11:00 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Alojza, Máriu a rodičov

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (240 - 279)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme