slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štrnásta v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa
Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Šimona, Žofiu a deti
Utorok 18:30 hod. za + Mariána, Vlastu a rodičov
Streda 18:30 hod. za + Antona, Irenu, Annu a Júliusa
Štvrtok 18:30 hod.  za + Pavlínu
Piatok 18:30 hod.  za + Magdalénu
Sobota 11:00 hod. za + Miroslava
Nedeľa 8:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
  11:00 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Alojza, Máriu a rodičov

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (240 - 279)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme