slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Cyrila a Metóda, slávnosť
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Gašpara, Veroniku a syna
Utorok 18:30 hod. za + Štefana, Veroniku a Mariana
Streda 8:00 hod. za + Karola
  11:00 hod za + Jozefa
  16:00 hod. za + Filipa, Jozefínu a deti
Štvrtok 18:30 hod.  za + Margitu a Štefana 
Piatok 18:30 hod.  za + Ľudmilu a Štefana
Sobota 11:00 hod. za + Ľubomíra
Nedeľa 8:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
  11:00 hod.  za + Veroniku a rodičov
  16:00 hod. za veriacich

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (200 - 239)

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry

V sobotu bude v našej farnosti Fatimská sobota za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa a to zmenenom čase: 10:oo h. posvätný ruženec a o 11:00 h. sv. omša s katechézou.

Združenie mariánskej mládeže pozýva deti (od 6 do 12 rokov) na denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.7.2023 - 21.7.2023, (vždy od 8:00 do 15:00) v priestoroch Charitasu a areáli Baziliky v Rajeckej Lesnej. Prihlášky na tábor a informácie Vám poskytne Zuzana Zbýňovcová. Pre deti je pripravený bohatý program. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme