slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Desiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Antona Paduánskeho, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa
Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Antona, Matildy a Eugena
Utorok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Streda 18:00 hod. na poďakovanie za 45 rokov života
Štvrtok 18:00 hod.    za + Mikuláša a Annu
Piatok 11:00 hod.  za + Alžbetu a Jozefa
  18:00 hod.  na poďakovanie za 60 rokov života
Sobota 11:00 hod. za + Ignáca, Filipinu a deti
Nedeľa 8:00 hod.   za uzdravenie pre Danku
  11:00 hod.  za + Jozefa, Viktóriu a rodičov
  16:00 hod. za + Jozefa

 

Od budúcej nedele posúvame čas nedeľných sv. omší dopoludnia na 8:00 h. a 11:00 h.

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V sobotu bývajú sv. omše dopoludnia o 11:00 h. a už nie o 18:00 h. ako bolo doposiaľ.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (80 – 119)

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 10:00h.

Združenie mariánskej mládeže pozýva deti (od 6 do 12 rokov) na denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.7.2023 - 21.7.2023, (vždy od 8:00 do 15:00) v priestoroch Charitasu a areáli Baziliky v Rajeckej Lesnej. Prihlášky na tábor a informácie Vám poskytne Zuzana Zbýňovcová. Pre deti je pripravený bohatý program. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme