slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Najsvätejšej Trojice

Pondelok   sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Jána, Antóniu a Gašpara
Utorok 18:00 hod. na poďakovanie za 50 rokov života
Streda 18:00 hod. za Božiu pomoc, požehnanie a dobré vzťahy v celej rodine Anny a Pavla
Štvrtok 7:30 hod.    za veriacich
  11:00 hod. za + Vincenta
  18:00 hod. za + Františka, Annu a Štefana
Piatok 18:00 hod.  za + Ondreja
Sobota 11:00 hod. za + Vincenta a Štefániu
Nedeľa 7:30 hod.   za + Vojtecha a Máriu
  10:30 hod.  za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
  16:00 hod. za + Miloša

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici a v sobotu, špeciálne od 10:00 h. pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Kristovho Tela a Krvi, po večernej sv. omši bude procesia po dedine, ak nebude pršať. Prosíme pripraviť oltáriky a deťom lupene kvetov.

V sobotu budú bývať sv. omše dopoludnia o 11:00 h. a nie o 18:00 h. ako bolo doposiaľ.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu a upratovať budú rodičia detí na prvé sv. prijímanie.

V budúcu nedeľu, nebude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30 h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme