slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta veľkonočná nedeľa

Pondelok   po 6. veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša a Luciu s rodinou
Utorok 18:00 hod. za + Filipa, Hedvigu a ich deti
Streda 18:00 hod. na  poďakovanie za 70. rokov života
Štvrtok 7:30 hod.   na úmysel
  11:00 hod. za veriacich
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Gizelu
Piatok 18:00 hod.  za + Karolínu, Anežku a Miroslava
Sobota 18:00 hod. za + Petra
Nedeľa 7:30 hod.   + Antona, Jozefu a Júliu
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Jozefa a Žofiu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30h. vo fare.

V tomto týždni máme prosebné dni za úrodu, pondelok, utorok a stredu.

V budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme