slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta veľkonočná nedeľa

Pondelok   po 6. veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša a Luciu s rodinou
Utorok 18:00 hod. za + Filipa, Hedvigu a ich deti
Streda 18:00 hod. na  poďakovanie za 70. rokov života
Štvrtok 7:30 hod.   na úmysel
  11:00 hod. za veriacich
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Gizelu
Piatok 18:00 hod.  za + Karolínu, Anežku a Miroslava
Sobota 18:00 hod. za + Petra
Nedeľa 7:30 hod.   + Antona, Jozefu a Júliu
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Jozefa a Žofiu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30h. vo fare.

V tomto týždni máme prosebné dni za úrodu, pondelok, utorok a stredu.

V budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme