slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata veľkonočná nedeľa

Pondelok   po 5. veľkonočnej nedeli
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. na poďakovanie za 95. rokov života
Utorok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Streda 18:00 hod. na  poďakovanie za 50. rokov manželstva
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša
Piatok 18:00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša
Sobota 18:00 hod. na  poďakovanie za 45. rokov manželstva
Nedeľa 7:30 hod.   za veriacich
  10:30 hod.  za + Emila
  16:00 hod. za + Vincenta

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V budúcu nedeľu, nebude nácvik piesni pre deti a mládež.

V dnešnú nedeľu sa v našej farnosti koná zbierka na Kňazský seminár v Nitre.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme