slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Pondelok   sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Štvrtok sv. Florána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Piata veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Utorok 18:00 hod. za + Gregora, Jozefínu a dcéry
Streda 18:00 hod. za + Máriu a Vincenta, Jozefa a starých rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Tomáša, Juraja a Radku
Piatok 18:00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18:00 hod. na poďakovanie za  50. rokov života
Nedeľa 7:30 hod.   za veriacich
  10:30 hod.  za Božiu pomoc pri pôrode pre Danku
  16:00 hod. za + Františka a Jozefu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Vo štvrtok budem dopoludnia navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu sa v našej farnosti uskutoční prvá Fatimská sobota ktorú bude viesť Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Program: o 17:00 hod. posvätný ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou v Škole lásky. Služby zabezpečujú dekanáty Rajec a Žilina.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež vo fare od 9:30 hod.

V budúcu nedeľu sa bude v našej farnosti konať zbierka na Kňazský seminár.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme