slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Pondelok   sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Štvrtok sv. Florána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Piata veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Utorok 18:00 hod. za + Gregora, Jozefínu a dcéry
Streda 18:00 hod. za + Máriu a Vincenta, Jozefa a starých rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Tomáša, Juraja a Radku
Piatok 18:00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18:00 hod. na poďakovanie za  50. rokov života
Nedeľa 7:30 hod.   za veriacich
  10:30 hod.  za Božiu pomoc pri pôrode pre Danku
  16:00 hod. za + Františka a Jozefu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Vo štvrtok budem dopoludnia navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu sa v našej farnosti uskutoční prvá Fatimská sobota ktorú bude viesť Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Program: o 17:00 hod. posvätný ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou v Škole lásky. Služby zabezpečujú dekanáty Rajec a Žilina.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež vo fare od 9:30 hod.

V budúcu nedeľu sa bude v našej farnosti konať zbierka na Kňazský seminár.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme