slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia veľkonočná nedeľa

Pondelok   sv. Juraja, mučeníka, spomienka
Utorok sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Nedeľa
Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Antona 
Utorok 18:00 hod. za + Jozefu
Streda 18:00 hod. za + Hermínu a Gábora
Štvrtok 18:00 hod. za + Pavla
Piatok 18:00 hod.  za + Štefana, Pavlínu a ich deti
Sobota 18:00 hod. za + Miroslava
Nedeľa 7:30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc v rodine Veroniky a Františka
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Jozefa a Máriu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V budúcu nedeľu, nebude nácvik piesni pre deti a mládež.

V budúcu nedeľu sa koná v našej farnosti púť hasičov, hlavným celebrantom sv. omše o 10:30 h. bude Mons. František Rábek, biskup ozbrojených síl v SR

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme