slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Martu (pohrebná)
Utorok 18:00 hod. za + Jozefa, Štefániu a Juditu
Streda 18:00 hod. za + Štefana, Cecíliu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za + Agnesu, Ondreja a Teréziu
Piatok 18:00 hod.  za + Ľudovíta, Pavlínu a Annu
Sobota 18:00 hod. za + Magdalénu a Františka
Nedeľa 7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod.  za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode
  16:00 hod. za + Ľudovíta a Emíliu

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V dnešnú nedeľu je aj v našej farnosti zbierka na charitu. Pokladnička vzadu je označená.

Vo štvrtok budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry.

Pobožnosti Krížovej cesty budú v našej farnosti v piatok po sv. omši v chráme a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak bude vhodné počasie.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme