slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Martu (pohrebná)
Utorok 18:00 hod. za + Jozefa, Štefániu a Juditu
Streda 18:00 hod. za + Štefana, Cecíliu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za + Agnesu, Ondreja a Teréziu
Piatok 18:00 hod.  za + Ľudovíta, Pavlínu a Annu
Sobota 18:00 hod. za + Magdalénu a Františka
Nedeľa 7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod.  za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode
  16:00 hod. za + Ľudovíta a Emíliu

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V dnešnú nedeľu je aj v našej farnosti zbierka na charitu. Pokladnička vzadu je označená.

Vo štvrtok budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry.

Pobožnosti Krížovej cesty budú v našej farnosti v piatok po sv. omši v chráme a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak bude vhodné počasie.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme