slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre synov a ich rodiny
Utorok 18:00 hod. za + Pavla, Jána a rodičov
Streda 11:00 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Pavla a Pavlínu
Štvrtok 18:00 hod. za + Zdenka a rodičov
Piatok 18:00 hod.  za + Rudolfa, Karolínu, Jaroslava a Antona
Sobota 18:00 hod. za + Júliusa a Máriu
Nedeľa 7:30 hod.    na poďakovanie za 70 rokov života
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Viktora, Margitu a rodičov

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V stredu budem pri sv. omšiach udeľovať popolec. Zároveň je v tento deň pôst od mäsa ale aj od množstva pokrmu. Odporúča sa dva krát si niečo zajesť a raz sa do sýta najesť

*V budúcu nedeľu bude aj v našej farnosti zbierka na charitu.

*Pobožnosti Krížovej cesty budú v našej farnosti v piatok o 17:30 h. v chráme a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak bude vhodné počasie.

*V budúcu nedeľu bude nácvik piesni pre deti a mládež, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme