slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre synov a ich rodiny
Utorok 18:00 hod. za + Pavla, Jána a rodičov
Streda 11:00 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Pavla a Pavlínu
Štvrtok 18:00 hod. za + Zdenka a rodičov
Piatok 18:00 hod.  za + Rudolfa, Karolínu, Jaroslava a Antona
Sobota 18:00 hod. za + Júliusa a Máriu
Nedeľa 7:30 hod.    na poďakovanie za 70 rokov života
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Viktora, Margitu a rodičov

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V stredu budem pri sv. omšiach udeľovať popolec. Zároveň je v tento deň pôst od mäsa ale aj od množstva pokrmu. Odporúča sa dva krát si niečo zajesť a raz sa do sýta najesť

*V budúcu nedeľu bude aj v našej farnosti zbierka na charitu.

*Pobožnosti Krížovej cesty budú v našej farnosti v piatok o 17:30 h. v chráme a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak bude vhodné počasie.

*V budúcu nedeľu bude nácvik piesni pre deti a mládež, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme