slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metóda biskupa, hlavných patrónov žilinskej diecézy
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Michala, Júliu a synov
Utorok 18:00 hod. za + Antona, Jozefu a Júliu
Streda 18:00 hod. za + Pavlínu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa, Jozefínu a syna
Piatok 18:00 hod.  na úmysel
Sobota 18:00 hod. na úmysel
Nedeľa 7:30 hod.    na úmysel
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V budúcu nedeľu nácvik piesni pre deti a mládež nebude, nakoľko pred oltárom pri sv. omši o 10:30 h. budú nastúpený naši fašiangári.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme