slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok sv. Školastiky, panny, spomienka
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Štefana, Veroniku a deti
Utorok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu
Streda 18:00 hod. za + Pavlínu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Jána, Máriu, Františka a Jozefínu
Piatok 18:00 hod.  na úmysel
Sobota 11:00 hod. za chorých a ich ošetrujúcich
  18:00 hod. na úmysel
Nedeľa 7:30 hod.    na úmysel
  10:45 hod.  za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V sobotu pri sv. omši o 11:00 h. sa bude vysluhovať tradične sviatosť pomazania chorých.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:45 h. pre deti vo fare bude. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme