slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Obetovania Pána, Hromnice, sviatok                                                                                                            
Piatok sv. Blažeja, biskupa a mučenika, spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  18:00 hod. na úmysel
Utorok 18:00 hod. na úmysel
Streda 18:00 hod. na úmysel
Štvrtok 18:00 hod. na úmysel
Piatok 18:00 hod.  na úmysel
Sobota   7:30 hod. za + Vojtecha a rodičov
Nedeľa 10:45 hod.    za veriacich
  16:00 hod. za + Pavla, Máriu, Miroslava a starých rodičov

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedenici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok pri svätej omši bude požehnanie hromničných sviec.

V piatok bude na konci sv. omše spoločné svätoblažejské požehnanie.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:45 h. pre deti vo fare bude. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme