slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Obetovania Pána, Hromnice, sviatok                                                                                                            
Piatok sv. Blažeja, biskupa a mučenika, spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  18:00 hod. na úmysel
Utorok 18:00 hod. na úmysel
Streda 18:00 hod. na úmysel
Štvrtok 18:00 hod. na úmysel
Piatok 18:00 hod.  na úmysel
Sobota   7:30 hod. za + Vojtecha a rodičov
Nedeľa 10:45 hod.    za veriacich
  16:00 hod. za + Pavla, Máriu, Miroslava a starých rodičov

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedenici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok pri svätej omši bude požehnanie hromničných sviec.

V piatok bude na konci sv. omše spoločné svätoblažejské požehnanie.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:45 h. pre deti vo fare bude. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme