34. nedeľa v období cez rok (22. 11. - 28. 11. 2010)

Nedeľa 
Tridsiata štvrta nedeľa rok "C" Krista Kráľa
Pondelok 
Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza a spoločníkov
Štvrtok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa rok A

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pon  18.00 h  na úmysel darcu, za zosnulých
Ut 18.00 h  + Jozefa
Str 18.00 h  + Teréziu
Štv 18.00 h  + Vendelína a rodičov
Pia 11.00 h  + kňaza Pavla a rodičov
18.00 h  + Štefana
So 18.00 h  + Vendelína
Ne 7.30 h  + Jána a Jozefu
11.00 h  za veriacich
16.00 h  za Božiu pomoc pre rodinu

 

Mimmoriadne oznamy

Upratovanie kostola: o 8.00 hod. od č. d. 440 - 489

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. Prosím deti o účasť na detských omšiach. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia na sviatok Krista Kráľa, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V sobotu pred sv. omšou bedeme požehnávať adventné vence, nezabudnite si ich priniesť.

Free Joomla templates by Ltheme